05 Νοεμβρίου 2013
Ειδήσεις
ΔΕΥΑΒ: Επιστρατεύει νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό διαρροών αλλά και υδροκλοπών
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοΐου δίνει καθημερινή μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βοΐου δίνει καθημερινή μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον αναπτυξιακό προσανατολισμό και φυσικά τη σωστή διαχείριση του νερού. Γιατί το νερό είναι πολύτιμο και δεν πρέπει να το σπαταλάμε.
Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης δρομολόγησε τη χαρτογράφηση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, η οποία στη συνέχεια θα βοηθήσει στον ευκολότερο εντοπισμό διαρροών αλλά και υδροκλοπών.
Η καταπολέμηση των διαρροών και της υδροκλοπής θα εξασφαλίσει κεφάλαια με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή υποδομών, με συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Επίσης, στα άμεσα σχέδια της Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου είναι η κεντροποιημένη ηλεκτρονική διαχείριση του νερού, καθώς και η τιμολόγηση αυτού με σύγχρονες μεθόδους μέτρησης, πιστοποιημένες διεθνώς για την αξιοπιστία τους, αφήνοντας πίσω το ξεπερασμένο πλέον θεσμό του καταμετρητή.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο εξής η Δ.Ε.Υ.Α., στην προσπάθεια να εξασφαλίσει πάνω απ’ όλα την καλή ποιότητα του παρεχόμενου νερού, προβαίνει σε συνεργασία με πιστοποιημένο εργαστήριο σε περισσότερες δειγματοληψίες απ’ ότι ορίζει ο Νόμος, τα αποτελέσματα των οποίων θα δημοσιοποιούνται στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. καλεί τους δημότες του Βοΐου, σε μια ορθολογική χρήση του αγαθού που λέγεται νερό και τους ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα υποστήριξή τους. 

 

via