03 Νοεμβρίου 2013
Ειδήσεις
Τα νέα απορριμματοφόρα στο Δήμο Αμυνταίου
Δύο νέα απορριμματοφόρα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας προμηθεύτηκε ο Δήμος Αμυνταίου μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο όχημα 15,5 τόνων και ένα μικρότερο χωρητικότητας 5,5 τόνων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών.
Με τα συγκεκριμένα οχήματα, κόστους πάνω από 200.000 €, αναμένεται να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων και κυρίως των ανακυκλώσιμων υλικών. Η προμήθεια των απορριμματοφόρων λειτουργεί συνδυαστικά και συμπληρωματικά με άλλες δράσεις, όπως η προμήθεια 350 κάδων ανακύκλωσης και σύμμεικτων υλικών, που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο Δήμος Αμυνταίου ε απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη.
Πρέπει να τονιστεί ότι στον τομέα της ανακύκλωσης ο Δήμος Αμυνταίου έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια, αφού σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Τρύφωνα Γεώργου εκτός από την επέκταση της ανακύκλωσης στις Τοπικές Κοινότητες υπάρχει μία σημαντική ποιοτική διαφορά, καθώς ανακυκλώνεται πάνω από το 10% των συνολικών απορριμμάτων του Δήμου Αμυνταίου.

Έτσι τα νέα απορριμματοφόρα αφενός θα βελτιώσουν τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων και αφετέρου θα βοηθήσουν το Δήμο στην κατάκτηση ακόμη μεγαλύτερων στόχων σε ότι αφορά στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό ο κ. Γεώργου κάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν ακόμη ενεργότερα στις δράσεις ανακύκλωσης, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση των συνθηκών ζωής μας είναι υπόθεση όλων μας. 

 

via