29 Οκτωβρίου 2013
Ειδήσεις
Δάιαβσε το γήρογρα
Διαβάστε γρήγορα το παρακάτω κείμενο και στο τέλος θα καταλάβετε πως η σειρά των...

 

γραμμάτων δεν έχει καμία σημασία!

 

Ατίπτσυεο ε;

 
 
 

 
 
 
 via