02 Οκτωβρίου 2013
Ειδήσεις
Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 12
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες του έργου «Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.) 12 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο τμήμα Κεφαλόβρυσο - διασταύρωση Χρυσής», προϋπολογισμού 4.850.000,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

 

Με βάση το συμφωνητικό, το οποίο υπογράφηκε τον Ιούνιο με τον ανάδοχο, προβλέπεται βελτίωση τμήματος του οδικού άξονα της  Ε.Ο.12 από Κεφαλόβρυσο  έως την διασταύρωση Κοτύλης, μήκους 6,72 Km. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει διαπλάτυνση του οδοστρώματος σε πλάτος  7,50μ.(άσφαλτος κυκλοφορίας)  καθώς και οι απαραίτητες εργασίες (έρεισμα, μόρφωση και εκσκαφή πρανών, τάφρων κλπ.) με την ταυτόχρονη βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων της χάραξης οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά (μέτρα σήμανσης- ασφαλείας της οδού). 

 

 

 

 

Στα τμήματα κατά τα οποία η οδός διέρχεται  από τους οικισμούς Πευκόφυτου και Χρυσής  θα κατασκευαστεί λιθόστρωτο με στόχο τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής των οικισμών.

 

 

 

 

Πρόκειται για έργο ενταγμένο  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Η  συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι εικοσιένα (21)  μήνες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 via