03 Δεκεμβρίου 2013
Ειδήσεις
Απαγορεύτηκε το κυνήγι σε όλη την Ελλάδα
Προσωρινή διακοπή της κυνηγετικής περιόδου από το ΣτΕ.

 

Η προσωρινή διαταγή της προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αγγελικής Θεοφιλοπούλου απαγορεύει προσωρινά το κυνήγι για όλα τα είδη θηραμάτων σε όλη την Ελλάδα.  


Αιτία της απαγόρευσης είναι η προσφυγή της Ζωοφιλικής – Οικολογικής Ενωσης Ελλάδας που ζητά την αναστολή της υπουργικής απόφασης για την υπερβολικά μεγάλη χρονική διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου.  


Η κ. Θεοφιλοπούλου ανέστειλε προσωρινά την από 19.7.2013 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα της θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2013-2014.  


Η Ένωση υποστηρίζει στο κείμενο της αίτησης της ότι η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, που άρχισε ιδιαίτερα πρώιμα την 20η Αυγούστου 2013 και λήγει υπερβολικά παρατεταμένα την 28η Φεβρουαρίου 2014, αποτελεί απειλή για την αναπαραγωγική ικανότητα όλων των ειδών της άγριας πανίδας και θέτει σε κίνδυνο την αποδημία τους.


 

 


Υπογραμμίζει δε, ότι η υπουργική απόφαση επικαλείται μια «επικαιροποιημένη δήθεν» μελέτη την οποία όμως ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου την γνωρίζουν, αλλά και που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, καθώς στηρίζεται σε παλαιά στοιχεία και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα.  


Στη προσφυγή αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη νομοθετικά ειδική έρευνα για την επίδραση των  τόσο μεγάλων χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα της άγριας πανίδας, τόσο των προστατευμένων ειδών όσο και των θηραμάτων.  


Παράλληλα, η επίμαχη υπουργική απόφαση δείχνει να αγνοεί και να προσπερνά το γεγονός ότι κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα ενώ δεν έχει προβλέψει την απαγόρευσης του κυνηγιού στις 264 περιοχές που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο προστατευτικό δίκτυο Νatura 2000, παραβιάζοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar, τη Σύμβαση της Βόννης, κοινοτικές οδηγίες, την ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.  


Η προσωρινή διαταγή της κ. Θεοφιλοπούλου για την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής που έχει καταθέσει η Ένωση στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.   

 

via