30 Οκτωβρίου 2013
Ειδήσεις
Το εργατικό κέντρο Φλώρινας ενημερώνει τους εργαζόμενους ΚΟΧ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΧ 5.304/2012

Συνάδελφοι

Σας γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση για την εξόφληση των δεδουλευμένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας δεν οφείλετε στους υπαλλήλους του εργατικού κέντρου αλλά στον διαχειριστή του προγράμματος που είναι το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ καθώς και στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο δεν προέβλεψε να απορροφήσει όλα τα κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για την έγκαιρη πληρωμή όλων των εργαζομένων μετά τη λήξη του προγράμματος.

Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε επίσης ότι για όλα αυτό το χρονικό διάστημα των 7 μηνών από τη λήξη του προγράμματος, οι οχλήσεις μας ήταν συνεχείς τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και στο ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Η καθυστέρηση οφείλετε όπως μας ενημέρωσαν, σε διαδικαστικούς λόγους που έχουν σχέση με τη τελική ολοκλήρωση των προγραμμάτων σε όλη τη χώρα και σε τεχνητά προβλήματα που προέκυψαν από τις ενστάσεις και την επιλογή των αναπληρωματικών για τη συμπλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.

Λυπούμαστε πραγματικά γιατί γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες και οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των ωφελούμενων είναι μεγάλες και ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο που η οικονομική κατάσταση κάθε νοικοκυριού από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι πολύ δύσκολη. Δυστυχώς οι φόροι, τα χαράτσια και όλα όσα συμβαίνουν τελευταία στη χώρα μας είναι πολύ σοβαρά και κρίσιμα.

Το Εργατικό Κέντρο από την αρχή αγκάλιασε αυτό το πρόγραμμα γιατί πιστεύουμε συνέβαλε στην ανακούφιση μερικώς όσων απασχολήθηκαν σε αυτό και σε κάθε περίπτωση από τις διαβεβαιώσεις που είχαμε πιστεύαμε ότι θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα χωρίς καθυστερήσεις στις οφειλές προς τους δικαιούχους. Από την πλευρά μας ζητάμε ένα συγνώμη εάν υπήρξαν λάθη από μέρους μας αλλά αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι δεν έγινε τίποτα εσκεμμένα ή με πρόθεση να αδικηθεί κάποιος που ενδεχομένως είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
 

 

via