04 Ιανουαρίου 2013
Ειδήσεις
Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι δήμαρχοι
Σχετικά με τη θέρμανση των σχολείων...

Μετά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη να προχωρήσει στην κατανομή ποσού 20.000.000 € από τους ΚΑΠ έτους 2013 σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και λοιπών γενικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ποσού 5.000.000 € το οποίο αποδίδεται στους Δήμους της Α΄ και Β΄ ζώνης όπως αυτές καθορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών (η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Α΄ ζώνη) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, οι Δήμαρχοι της Δυτικής Μακεδονίας απεφάσισαν να μην υλοποιήσουν την από 19/12/2012 απόφασή τους και να λειτουργήσουν μετά τις γιορτές τα σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κανονικά.


Επιπλέον επισημαίνουν ότι το ζήτημα του κόστους λειτουργίας των σχολείων στη Δυτική Μακεδονία με τις εξαιρετικά δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί  ριζικά και αποτελεσματικά για να μην δημιουργούνται στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.

 

 

via

 
 

 
 
Με εκτίμηση
 
Η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας
 
ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 
Δήμαρχος Εορδαίας